Förretagsvision i Sverige

Vårt varumärke.

Street Mission Generation är vårt varumärke för bland annat social verksamhet och bistånd som vi marknadsför oss med i vårt företag, vilket genererar medel, som sätts av till olika hjälpinsatser där behov finns. Med din hjälp når vi ut till andra och tillsammans gör skillnad.

Ett gott samarbete skapar starka team