Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att inspirera, stötta och hjälpa barn i olika åldersgrupper genom olika insatser. Exempel på detta kan vara genom att bidra till ökad säkerhet och andra hjälpinsatser för de som behöver hjälp. Genom olika försäljningsuppdrag hos oss på Företagsvision i Sverige får vi in medel till detta arbete.

Vi har även ett arbete i Tjeckien med en församling och tillsammans med den, når vi även ut till människor som behöver vår hjälp. Goda relationer har skapats och ur det har ett gott samarbete vuxit fram.

Att bidra med det vi kan och hjälpa till där behovet finns är en viktig byggsten i vårt arbete. Att få se människor glädjas och ta del av vår hjälp stärker vår motivation att fullfölja vårt uppdrag och på så sätt uppnå våra mål.

En bra kommunikation leder oftast till en bra relation...